Organisaties genereren perspectief ...

Tijd om je blik te verruimen?

Noorwegen 2019. Foto door Cees Hoogendijk

Organiseer het Welbevinden van Morgen

In welke rol wil je mij?

Thinking Partner
Positive Change Facilitator
Learning Architect
Process Revitalizer
Sometime Professor in
Business for Betterness
Schrijver & Spreker
Creative Disruptor
Professional Friend

Gaan we in gesprek?

Na 35 jaar in organisatieverandering en -ontwikkeling heb ik gezien dat gezond werkplezier samengaat met optimale prestaties. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Altijd lonend. Humanisering is mijn missie, generativiteit mijn expertise, subtiele disruptie een van mijn kwaliteiten. Elke organisatie herbergt gelijkgestemde professionals die werken een zinvolle en aantrekkelijke bezigheid willen maken. Ben jij er zo een, laten we dan de mogelijkheden verkennen voor een impactvolle en toekomstvaste samenwerking.

Cees J. Hoogendijk

Organisatie Perspectivist

wat toekomst gerichte leiders vandaag al doen

Krachtige Praktijken om Jouw Organisatie
en Onze Wereld een Toekomst te Bieden

praktijken die
het buitengewone ontstijgen

Succes praktijk 1

Appreciative Inquiry

*NIEUW 2023 BOEK* HOW TO WIN FRIENDS 
BY APPRECIATING PEOPLE

The Appreciative Inquiry Pocket Guide

Complete zelfstudiegids Klik hier.

NOG MEER ONTDEKKEN?

IDEIA E-learning Academy (EN-ES) AI-Academy.nl & AI Magazines (EN-NL)

DIENSTEN & PRODUCTEN
Personal & In-company AI Training,
Workshops, Whole System Change

Ontwikkelen van sterkten en mogelijkheden,
diversiteit en inclusie in praktijk gebracht

Stel je voor dat we samen de best denkbare versie van onze wereld gaan creëren. Dat vereist een nieuwe manier van doen. Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) begint met het ontdekken van sterke punten en ervaringen. Het omvat een houding, een gesprekswijze en een organisatieveranderings methode die het potentieel van mensen en organisaties ontdekt, bekrachtigt en omzet in constructieve actie. Appreciative Inquiry onderscheidt zich van de klassieke probleemgeoriënteerde benadering door aandacht te besteden aan wat goed werkt en door voort te bouwen op de overvloed aan mogelijkheden.

Processen doorzien van binnenuit,
procesverbetering aan de randen

Nieuw organiseren, een regelrechte hype. De oude piramide platslaan tot pannenkoek? Nou zeg. Succesvolle organisaties bestaan niet uit managers die mensen leiden, maar uit mensen die werkprocessen runnen. Hoe beter zij hun processen begrijpen, hoe gemakkelijker wordt hun natuurlijke neiging tot continu verbeteren ervan. In de meeste organisaties lijkt het woord ‘proces’ voorbehouden te zijn aan een handjevol specialisten. Stel je eens voor dat alle spelers een stuk procesverantwoordelijkheid dragen. Dan komt die organisatie pas echt in flow. Met het juiste praktische inzicht – geen raketwetenschap – kan iedereen een procesmanager worden.

Succes praktijk 2

Performatieve Processen

DOWNLOAD MIJN BOEK

Procesmodel, oefeningen en training manual. Klik voor NL, EN, of ES versie.

NOG MEER ONTDEKKEN?

Serious Simulation Game
The Management Challenge

DIENSTEN & PRODUCTEN
Workshops, Training, Consulting, MD, Management Events

Succes praktijk 3

Verbindend Leidinggeven

VERGELIJK JEZELF MET DE IDEALE VERBINDENDE LEIDER

Doe nu de VL Spiegelreflector (freemium) en zie je persoonlijk profiel

PRODUCTEN & DIENSTEN
Expert rapport, Workshops, Team Analyse, Branded Versie, Organisatiebrede Leiderschaps Scan

Leiderschap is welbeschouwd een collectief proces waarin managers samen ‘organisatie’ produceren

Een verbindend leidinggevende – beschouwt organisatie als een gericht geheel van mensen en activiteiten – is overtuigd van de relatie tussen ‘lekker werken’ en ‘goed presteren’ – beoefent verticale dialoog en horizontale samenwerking met medewerkers en collega-managers – streeft naar duurzame en waardevolle verbetering – beschouwt ‘helpen’ en ‘om hulp vragen’ als bouwstenen voor effectieve samenwerking – ziet medewerkers als mensen en stelt hen in staat hun talent te ontwikkelen en toe te passen – geeft ieder de informatie die zij nodig hebben om goed te presteren – zoekt voortdurend het evenwicht tussen organisatiedoelstellingen en de belangen van alle stakeholders.

De één juicht het toe, de ander kost het moeite.
Veranderen werkt het beste samen.

Het idee van inclusief veranderen is dat we het hele systeem betrekken en hun stem vanaf het begin mee laten tellen. Niet iedereen bij elke discussie moet worden uitgenodigd; verander managers moeten zich bewust zijn van multidimensionale perceptie van verandering. Het idee achter inclusief veranderen is dat iedere medestander in de verandering een ‘ambassadeur’ kan zijn, die de extra energie heeft om anderen te ondersteunen in hun moeite. Kotter’s verandermodel werkt niet universeel en gelijktijdig; de acht stappen verschillen per individu in tempo en uitvoering. Om eerlijk te zijn, er bestaat niet zoiets als ‘positieve verandering’, waar iedereen het graag over heeft. Het idee van inclusief veranderen is dat iedereen die betrokken is bij de verandering zich gezien en gehoord voelt.

Succes praktijk 4

Inclusief Veranderen

VIDEO IMPRESSIE

Voel de energie en de verbindende ambiance in deze zeer geslaagde en productieve Haagse vaccinatiesummit. Klik hier.

 

NOG MEER ONTDEKKEN?

Maak je managers tot journalisten en schrijf samen je eigen beleidscourant voor snelle en effectieve communicatie. Klik voor EN of NL voorbeeld. 

PRODUCTEN & DIENSTEN
Beleidskrant Events, AI Summits, Inclusive Change Ontwerp

Succes praktijk 5

Betrokken Medewerkers

DOWNLOAD MIJN BOEK

KRACHT ZONDER MACHT: onweerstaanbare managementrecepten smakend naar Verticale Dialoog Rijk geïllustreerd. Klik hier.

NOG MEER ONTDEKKEN?

Download hier het ultieme Hoe Plan stramien, voor een heldere business strategie met draagvlak .

PRODUCTEN & DIENSTEN
Constructieve Team Meetings, Art of Hosting, The Circle Way, Sociocratie, Creatieve Werkvormen

Alleen als je de macht hebt, kun je deze delen

Het bestaan van een organisatie hangt in hoge mate af van hoe haar strategie wordt gedragen. Gegeven realistische doelstellingen, is het zaak dat alle managers en idealiter alle medewerkers zich (letterlijk) kunnen identificeren met de taken en werkzaamheden. Om deze samenhang te bereiken is een open dialoog tussen de (management)echelons de beste weg. Voorwaarde hiervoor is, naast een goede voorbereiding en begeleiding, dat leidinggevenden tijdens dergelijke dialogen afstand doen van hun macht om meningen, ideeën en betekenisgeving de vrije loop te laten. Zo’n constructief gesprek tussen beleidsproducenten en beleidsconsumenten, Verticale Dialoog genoemd, draagt sterk bij aan wederzijds vertrouwen.

De huisacademie als krachtbron van de
duurzaam lerende en excellerende organisatie

Heeft je organisatie een opleidingsafdeling? Gefeliciteerd, dan heb je een huisacademie niveau 1. Niveau 2 is bereikt als alle medewerkers worden gezien en benaderd en gevolgd in hun persoonlijke en functionele ontwikkeling. Een huisacademie op niveau 3 is erin geslaagd om alle beleidsboodschappen te integreren en op elkaar af te stemmen en deze via de best mogelijke kanalen te communiceren. Op niveau 4 is de academie de soepel draaiende motor van de lerende organisatie geworden. Groeien door deze vier maturiteitsniveaus van organisatieleren vereist voortdurend ‘kathedraaldenken’, co-creatie en vakmanschap. Het bouwen van een huisacademie is een positieve business case voor excellente performance.

Succes praktijk 6

Lerende Organisatie

DOE DE HUISACADEMIES QUICK SCAN

Besteed 15 minuten en ontvang inzicht in de maturiteit en het groeipotentieel van de leerfunctie in je organisatie. Klik hier voor de vragenlijst.

NOG MEER ONTDEKKEN?

Download de Huisacademies Bouwgids: alles wat de huisacademiebouwer of -kwartiermaker moet weten.

PRODUCTEN & DIENSTEN
Inspiratiesessies, Voorstudies, Huisacademies blauwdrukken en roadmaps, Trainen en Equiperen van jullie Academie-team

Succes praktijk 7

Generatief Organiseren


GENARRATIVE - HET BOEK

Genarrative: Future Forming Practices 

for Building Better Legacies. 

Een verhaal over vijf jaar onderzoek 

Zie boekpagina. 

PRODUCTEN & DIENSTEN
Inspirational  Speeches, 
Practitioner Workshops, 
Genarrative Thinking Partner

De Generatieve Organisatie beschikt over het vermogen om haar eigen toekomst vorm te geven

De recente pandemie wijst uit dat organisatieontwikkeling (OO) dringend behoefte heeft aan nieuwe toekomst perspectieven. Organisatorische Generativiteit (OG) biedt een veelbelovend alternatief. Terwijl de OO praktijk en onderzoek vooral gericht zijn op het in staat stellen van organisaties zich voor te bereiden op een onbekende toekomst, biedt OG nieuwe manieren voor organisaties om pro-actief hun eigen toekomst te creëren. Decennia aan OO ervaring en vijf jaar intensief PhD onderzoek scheppen duidelijkheid over het doorgronden en faciliteren van generatieve relationele processen in organisaties , en hoe die zich verhouden tot generativiteit op organisatieniveau.

Voor uitgebreide informatie en een overzicht van klanten en projecten, open je deze pagina op je PC

Klanten en Projecten